Amsterdam

Verslag van het bezoek aan West Fries Museum in Hoorn

VERSLAG TENTOONSTELLING "AMBACHT AAN DE WAND", DE BETOVERING VAN BESCHILDERD BEHANG, van Corrie Rikkers

Op 15 juli gingen we met een klein groepje naar de tentoonstelling over beschilderd behang in het Westfries Museum in Hoorn. Ook de tentoonstelling was bescheiden, slechts twee zalen. Toch kregen we een goede indruk van het ambacht van het met de hand beschilderen van behang. 

In de 18e eeuw was het mode om de kamers van de gegoede burgerij te decoreren met op behang beschilderde landschappen. Het waren panorama's die soms het hele kamertje rond gingen. Op de tentoonstelling zijn maquettes hiiervan te zien. In de geschilderde landschappen zijn verwijzingen naar de bewoners en het huis verwerkt. 

De Vaderlandsche Maatschappij van Reederij en Koophandel ter Liefde van het Gemeenebest, opgericht in Hoorn in 1777 door de doopsgezinde predikant Cornelis Lis vervaardigde dit behang. Het grote atelier verschafte werk aan velen, wat de economische crisis in die dagen bestreed. Er waren niet alleen schilders nodig, maar ook o.a.  timmerlui, verfbereiders, voorbereiders ter huize van de klant en transporteurs. Hoe zo iets ter werk ging wordt via beeldmateriaal uitgelegd op de tentoonstelling. Uiteraard is ook beschilderd behang uit die periode  ten toongesteld. 

Een tweede zaal is ingericht als atelier van de hedendaagse schilders Jaap Snijder en Marcelo Gimenes. Zij hebben dit oude ambacht nieuw leven ingeblazen. Samen beschilderen zij het behang met oude historische patronen in kamers. Vele patronen worden tentoongesteld. Een monnikenwerk, als je ze via een film bezig ziet. Zij noemen zichzelf in navolging van de oude ambachtslieden ook zo en geen kunstenaars. Wel wordt hun werk de haute couture van de behangkunst genoemd. 

De tentoonstelling is nog te zien tot 12 september. Aanbevolen.