Amsterdam

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING OP ZATERDAG 14 OKTOBER OM 14.00 UUR

Beste leden,

 

Het bestuur van de afdeling Amsterdam van Groei & Bloei (AVTP) nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering. Dit is tevens de laatste vergadering, waarna de afdeling wordt opgeheven (en voor 3 jaar slapend wordt gemaakt).

 

De vergadering vindt plaats in de Stadsboerderij Osdorp, Botteskerksingel 30B, 1069XT Amsterdam Nieuw West om 14.00 uur, zaal open vanaf 13.30 uur. Te bereiken met tram 17, uitstappen halte Baden Powellweg, daarna is het nog 5 minuten lopen.

AGENDA:

- WELKOM EN OPENING VAN DE VERGADERING

- SOCIAAL JAARVERSLAG 2022 EN 2023

- FINANCIEEL JAARVERSLAG 2022 EN 2023

- VERSLAG VAN DE KASCONTROLE COMMISSIE

-  VOORSTEL TOT TOEKENNING GIFTEN TER GELEGENHEID VAN ONS 150 JAAR BESTAAN

     - 2 X 2000 EURO AAN DE DARWINTUIN IN OOST (WORDT TOEGELICHT OP DE VERGADERING)

     - 1000 EURO ADOPTIE BOOM OP HET ARBORETEUM VAN DE OOSTELIJKE BEGRAAFPLAATS

     - 1250 EURO ADOPTIE BOOM OP DE HORTUS BOTANICUS IN AMSTERDAM

- AFWIKKELING, BEƋINDIGING (SLAPEND MAKEN) VAN DE AFDELING AMSTERDAM

- AFSCHEID VAN DE BESTUURSLEDEN

- RONDVRAAG EN SLUITING

De agenda en vergaderstukken worden op de vergadering uitgereikt. Wilt u de financiƫle stukken eerder ontvangen, dan kunt u deze aanvragen bij de penningmeester, bij voorkeur per email:

lilianroos@yahoo.com

Na de vergadering houden we een gezellig samen zijn, klinken op ons 150 jarig bestaan en halen herinneringen op aan de goede jaren van de onze afdeling Amsterdam van Groei & Bloei.

 

Een hartelijke groet, namens het bestuur

 

Corrie Rikkers, voorzitter