Amsterdam

Buiten werken in de wintermaanden

Uw tuingereedschap is de afgelopen weken vast niet vaak of helemaal niet meer in uw handen geweest. Toch jeuken ze misschien en heeft u zin om eens lekker in de buitenlucht aan de slag te gaan. Wilgen knotten of houtwallen aanleggen? 
Ga dan naar de website van het Landschap Noord-Holland www.landschapnoordholland.nl en kijk eens welke vrijwilligersgroepen er allemaal zijn. Mogelijk is er een groep bij die u interesseert, bijvoorbeeld de Knotgroep Uithoorn die in de wintermaanden onderhoud pleegt aan kleine landschapselementen, zoals bij een aantal forten van de Stelling van Amsterdam of in het natuurgebied Botshol.