Amsterdam

Verslag van het bezoek aan Bijbelse Tuin in Hoofddorp op zaterdag 12 juni 2021 van Ineke Vegter

Het begin
Vlak na de kennismaking met onze rondleider, vertelt hij hoe de Johannes de Doperparochie in
Hoofddorp probeert te streven naar een duurzaam beleid. Zo worden de kerk en de bijgebouwen
verwarmd door warmte-koudeopslag met een warmtepomp. Op het dak liggen zonnepanelen. Aardig
detail: een deel daarvan is gelegd in de vorm van een kruis. De kelder van de kerk is onlangs
verbouwd tot activiteitenruimte, het Fundament. De aarde die daar is uitgegraven is hergebruikt voor
de berg van Mozes.
De Bijbelse Tuin is ooit een initiatief geweest van pastoor Kees van Lent. Hij is sinds 1996 aan de
parochie verbonden. Onder zijn bezielende leiding is uit een verwaarloosde kloostertuin de huidige
Bijbelse Tuin ontstaan. De belangrijkste doelstelling: figuren en verhalen uit de Bijbel uitbeelden en
tastbaar te maken voor de mensen van nu. Ook de planten die in de tuin te vinden zijn, zijn vrijwel
allemaal gebaseerd op verhalen uit de Bijbel.

Beelden
De tuin zit dan ook vol symboliek. Er zijn meer dan 50 kunstwerken, waaronder 47 beelden. De
meeste beelden zijn van de hand van de bekende kunstenaar Karel Gomes. Maar er zijn ook beelden
van Linda Postma en Antoinette Otten. Een nieuw gedeelte van de tuin heeft beelden, die de
Schepping uitbeelden en gemaakt zijn door de zusters van het Sint Liobaklooster in Egmond-Binnen.
Een paar impressies. Langs de weg naar het kerkhof achter de kerk, staat stram, stijf en versteend
het beeld van de vouw van Lot. Zij mocht niet achterom kijken na de vlucht uit Sodom en Gomorra,
maar deed het toch. De symboliek van het achter je laten van het verleden en het je richten op de
toekomst komt tot uiting in de harde scherpe stukken van het beeld, die een ritmisch verband
hebben.
Ook de beeldenreeks van de Kruisweg maakt indruk. Tijdens zijn weg naar het kruis helpen anderen
Jezus zijn kruis te dragen. Of helpt Jezus hen dit lot te verdragen, vragen de beelden zich af. De
rondleider ging uitgebreid in op de emoties die de beelden uitdragen.
De rondleider ging ook dieper in op de verhalen van Ruth en Susanna, in onze tijd nog steeds actueel.
Ruth was eerst asielzoekster in Moab en later in Bethlehem. Zij vond het geluk in haar nieuwe
vaderland. Het verhaal van Susanna komt uit het apocriefe boek Daniël en is ook in onze moderne tijd
heel herkenbaar. Susanna werd begluurd door twee "wijze" rechters bij het baden. Toen Susanna niet
op hun avances inging, werd zij beschuldigd van overspel. Zonder enig verhoor werd ze ter dood
veroordeeld. Maar Daniël staat op en ondervraagt de twee zogenaamde getuigen. De één zegt dat hij
haar heeft gezien onder de mastiekboom en de ander zegt onder de eik. Zo bewijst Daniël haar
onschuld en ''zo zit ze nu in deze tuin, ze droogt haar voeten af en denkt aan vrouwen die door
mannen wordt onderdrukt en niet worden gehoord''. 

Planten
Ook de planten in de Bijbelse Tuin hebben symbolische betekenis. Zo heeft de voor ons doodgewone
mierikswortel in de joodse traditie een bijzondere betekenis, al sinds de uittocht uit Egypte. Het wordt
gebruikt als bitter kruid, symbool voor het dragen van persoonlijk verdriet, de bittere ervaring die in
de Bijbel wordt verbonden met bittere kruiden. Zelf moest ik denken aan het boek ''Het bittere kruid''
van Marga Minco dat ik (en vele anderen) heb gelezen voor mijn lijst van de middelbare school. In dit
boek beschrijft zij haar bittere ervaringen ten tijde van de Jodenvervolging in de tweede wereldoorlog.
En wie kent als tuinliefhebber niet de jakobsladder. Deze plant herinnert aan het verhaal van Jakob,
die in een droom een ladder ziet, die vanaf de aarde helemaal tot in de hemel rijkt. Engelen gaan op
en neer langs de ladder. De blaadjes van de Jakobsladder lijken met hun hemelsblauwe bloemen net
een ladder die van boven naar beneden groeit alsof engelen uit de hemel afdalen.
Maar ook een andere bekende tuinbloem, de anjer, heeft Bijbelse betekenis. De anjer betekent
goddelijkheid met de letterlijke betekenis van ''bloem van liefde'' en er wordt ook wel naar verwezen
als de ''bloem van god''. Er wordt aangenomen dat anjers groeien op plaatsen waar de tranen van
Maria vielen toen ze het uitschreeuwde van de pijn toen ze haar zoon Jezus aan het kruis genageld
zag.

Een tuin die de moeite waard is
De Bijbelse Tuin in Hoofddorp is zeker een bezoek waard. Ook als je niet zo'n sterke binding met de
Bijbel hebt, vind je er verhalen met een symboliek, die het gewone tuinieren bijzonder maakt.