Amsterdam

laatste nieuwsflits voor alle leden_ november 2023

Beste leden van Groei & Bloei, afdeling Amsterdam,

Op de laatste algemene ledenvergadering van Groei & Bloei, afdeling Amsterdam is besloten dat de afdeling voor drie jaar slapend wordt, omdat er geen nieuwe bestuursleden zijn gevonden. Alleen Rania Siona, blijft aan als webmaster om de website van Amsterdam in de lucht te houden. Als er binnen drie jaar een nieuw bestuur zich meldt om Amsterdam wakker te kussen, dan zal er financiën beschikbaar zijn om te kunnen functioneren. Als dit niet gebeurt gaan de gelden over naar het landelijk Groei & Bloei bestuur.

Gedurende die drie jaar zal Joke Michels en Jettie van de Elsken bestuursleden zijn voor de slapende afdeling. Zij zullen ingeschreven zijn in de Kamer van Koophandel, met Joke Michels als penningmeester. Dit is puur een formele en juridische constructie. Als er geen ingeschreven bestuursleden zijn, dan kan Amsterdam niet slapen, maar wordt zij opgeheven.

Aalsmeer neemt het ledenbestand van Amsterdam over en als leden dat niet willen en liever een andere afdeling kiezen, kunnen zij dit kenbaar maken aan het landelijk buro. (Groei & Bloei, postbus 485, 2700 AL Zoetermeer). Leden ontvangen hier nog bericht over. Leden ontvangen bladen en nieuwsbrieven van de afdeling Aalsmeer. Aalsmeer gaat niet aparte activiteiten organiseren voor Amsterdammers. Amsterdamse leden, die zelf iets willen organiseren kunnen daarvoor geld, steun en hulp krijgen van de afdeling Aalsmeer. Aalsmeer krijgt elk jaar 1000 euro ter ondersteuning voor Amsterdamse leden.

Ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van Groei & Bloei, afdeling Amsterdam zijn de volgende donaties toegekend:

2 x 2000 euro voor de Darwintuin in Amsterdam Oost voor educatie van de 50 vrijwilligers. 2000 euro voor het jaar 2024 en 2000 euro voor het jaar 2025

1000 euro is toegekend aan het Arboreteum op de Oostelijke Begraafplaats in Amsterdam Oost voor een nog te planten boom in het plantjaar 2024/2025. Er zal een naamplaatje ter gelegenheid van de schenking op de boom worden geplaatst. Leden ontvangen hierover eind 2024 bericht over.

1250 euro is toegekend voor de adoptie van een boom op de Hortus Botanicus in de Plantagebuurt van Amsterdam. Ook hier komt een naambordje met de schenking te staan. Ook hier ontvangen leden later bericht over.

Wilt u alle stukken van de laatste vergadering lezen en de foto’s zien, dan kunt u die binnenkort zien op de website van Amsterdam. Op de website van Groei & Bloei Aalsmeer is ook een stuk te lezen met foto’s over de besluiten van de vergadering van 14 oktober 2023.

Een hartelijke groet namens alle leden van het bestuur,

Corrie Rikkers (c.rikkers(at)hetnet.nl), voorzitter