Amsterdam

Welkom bij Groei & Bloei
Amsterdam

Uitgelicht

Overwinteren van vorstgevoelige planten

Tips voor het overhouden van vorstgevoelige planten.

Meer

Albums

Er zijn weer nieuwe foto-albums geplaatst.

Meer

GROEI &BLOEI , AFDELING AMSTERDAM IS SLAPEND VOOR DRIE JAAR.

Op de algemene ledenvergadering van 14 oktober 2023 is besloten om de afdeling
Amsterdam voor drie jaar slapend te maken. Tot deze maatregel is besloten, daar er
onvoldoende bestuursleden zijn (er is alleen een webmaster) om de afdeling te besturen.
Het slapend maken van de afdeling houdt in, dat als er gedurende de drie jaar een aantal
mensen weer besluiten om een bestuur te vormen (voorzitter, secretaris en
penningmeester) er gelden beschikbaar zijn om o.a. activiteiten te organiseren en
bestuurskosten te kunnen vergoeden. Amsterdam heeft dus drie jaar de tijd om weer
wakker gekust te worden door actieve, betrokken leden. Na drie jaar wordt Amsterdam
opgeheven en gaan de gelden naar het landelijk bestuur van Groei & Bloei.
De leden van afdeling Amsterdam worden overgenomen door de afdeling Aalsmeer.
Wanneer zij dit niet willen, kunnen zij aan het landelijk buro van Groei & Bloei te kennen
geven naar welke afdeling zij wel naar toe willen. De afdeling Aalsmeer is een bloeiende
afdeling met vele activiteiten, waar de Amsterdammers van harte welkom bij zijn. Zij
ontvangen bericht over die activiteiten via o.a. een mededelingenblad. Ook komen de
activiteiten van de afdeling Aalsmeer te staan op de website van de afdeling Amsterdam.
Wanneer Amsterdamse leden eigen activiteiten willen organiseren dan krijgen zij van
Aalsmeer alle medewerking.
Gedurende de drie jaar zijn Joke Michels (mail: joke@michels.nl ) en Jettie van de Elsken
(mail: jvdelsken@gmail.com) bestuursleden, die voor de slapende afdeling zijn
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Joke Michels als penningmeester.
Rania Siona (mail: rania@skygardencare.com) zal drie jaar webmaster blijven voor de
afdeling Amsterdam en de website blijven verzorgen. Vragen via de website komen bij
haar terecht.

WIJ WENSEN U EEN GOEDE GEZONDHEID EN VEEL TUINPLEZIER

Tuinlog

08 Jun

Paul

AFSCHEID…

08 Jun

Paul

AFSCHEID..

Meer

Agenda

Er zijn geen agenda items gevonden