Amsterdam

NIEUWSFLITS OKTOBER 2019

Groenmiddag & Lezing 13 oktober 2019

Op zondagmiddag 13 oktober organiseert de Werkgroep ‘Meer Groen in de Jordaan’ en Groei & Bloei Afd. Amsterdam de jaarlijkse Groenmiddag en wel dit keer in ‘De Tichel’ in de Tichelstraat in de Jordaan. Dit jaar kunnen we helaas niet in het Claverhuis, zoals gebruikelijk in oktober, maar we hopen, dat deze ruimte ons ook zal bevallen. Er zal weer een tafel zijn met planten en zaden die meegenomen kunnen worden en de plantendokter zal aanwezig zijn voor al uw vragen op plantengebied.

Het hoogtepunt van de middag zal een lezing zijn over ‘De zintuigentuin’. Cees Verkerke uit Heerhugowaard zal de lezing met een fotopresentatie houden. Verleden jaar ging de lezing over de tuinen van Mien Ruys. Dit jaar weer zo'n boeiend verhaal?  We hopen, dat ondanks dat het niet in het vertrouwde gebouw aan de Elandsgracht is, er veel mensen van Groei & Bloei en uit de Jordaan zullen komen. Meer informatie in de agenda.

Workshop Herfst stuk maken

De herfstworkshops bloemschikken worden gehouden op dinsdag 8 oktober & woensdag 9 oktober 2019. We gaan aan de slag met herfstmaterialen en maken een mooi herfststuk, dat deze dagen wat gezelligheid in huis kan brengen. De workshops vinden plaats onder professionele begeleiding van Muriël Labordus van Tof Bloemen. Tof Bloemen is de bloemenwinkel in de Vomar. U kunt vrij parkeren op de parkeerplaats achter de winkel. Aanmelden aub voor 5 oktober bij Joke Michels per e-mail: joke@ michels.nl of 020–6106715 of bij Jettie van der Elsken, e-mail jvdelsken(at)gmail.com. Het bedrag kunt u overmaken naar NL78 INGB 0004 5170 70 ten name van AVTP, Amsterdam o.v.v. herfstworkshop en de datum.

Noteer de volgende activiteiten vast in u agenda:

  • zaterdag 9 november Workshop SNOEIEN van klein fruit,
  • december kerstworkshops, data binnenkort in de agenda
  • Gardenista van 20 t/m 24 mei 2020 en
  •  Algemene ledenvergadering op 6-6-2020.

WEBMASTER GEZOCHT

Onze Désirée Biermans, die al geruime tijd de website en de nieuwsflits verzorgt, gaat helaas verhuizen naar Leerdam. Uiteraard gunnen we Désirée deze nieuwe start in haar leven en hopen we dat ze samen met haar man zeer gelukkig zal worden op dit mooie stukje Nederland, maar ze zal node gemist worden.

Wie, oh wie, is redelijk kundig met de computer en vindt het leuk onze nieuwe webmaster te worden? Inlichtingen bij Désirée (desiree-vrijwilliger(at)kpnmail.nl).

Toekomst afdeling Amsterdam

Op de laatste bestuursvergadering en op de ledenvergadering in april besprak het bestuur het voortbestaan van de Amsterdamse afdeling. De huidige bestuursleden organiseren al jaren activiteiten namens Groei & Bloei. In de loop van de jaren kwamen en gingen bestuursleden, maar de huidige bleven. Maar de rek is er een beetje uit. Het bestuur werd kleiner en de deelname aan de activiteiten neemt af. Wij organiseren met het huidige bestuur nog dit jaar activiteiten die in deze MM vermeld staan, maar stoppen bij de jaarvergadering in 2020.

Als u uw bijdrage wilt leveren aan het organiseren van activiteiten voor onze afdeling, dan bent u van harte welkom om het voort te zetten. Nu is er nog gelegenheid u te laten inwerken. De financiën van de Vereniging zijn gezond. Belangrijk is dat er een voorzitter, een secretaris en een penningmeester komen of een combinatie van functies. Ook een redacteur voor de Mokumse Mededelingen is welkom. Verder is er ook iemand nodig die de website up to date houdt en de nieuwsflits maakt. Mochten er geen of te weinig nieuwe bestuursleden zich aanmelden, dan stopt de Amsterdamse afdeling. 

Voor vragen kunt u terecht bij Jettie van der Elsken, e-mail: jvdelsken(at)gmail.com of Joke Michels, e-mail: joke(at)michels.nl.

U ontvangt deze nieuwsflits omdat u zich in het verleden hiervoor hebt opgegeven of omdat u lid bent van Groei & Bloei. Gelet op de invoering van de Algemene verordening Gegevensverwerking (AVG) per 25 mei 2018 willen wij weten of u deze nieuwsbrief ook in de toekomst wilt blijven ontvangen. Wilt u deze nieuwsflits in de toekomst niet meer ontvangen? Klik dan (onderaan) op “meld je af voor de nieuwsflits” om uit te schrijven.

HOU DE AGENDA IN DE GATEN DAN KUNT U BIJVOORBEELD DIE LEUKE WORKSHOP EN DIE INTERESSANTE LEZING NIET MISSEN.

UITERAARD PROBEREN WE ONZE ACTIVITEITEN OOK IN DE MM TE PUBLICEREN, MAAR DAT LUKT HELAAS NIET ALTIJD DOOR HET MOMENT WAAROP DE MM VERSCHIJNT.

IN DE AGENDA OP DE WEBSITE KUNT U DE ACTUELE GEGEVENS ALTIJD TERUG VINDEN.