Amsterdam

Nieuwsflits September 2021

Uitnodiging Algemene Jaarvergadering

Zaterdag 11 september 2021 om 13.30 uur

Het bestuur van de afdeling Amsterdam van Groei&Bloei nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Jaarvergadering.
De vergadering vindt plaats in de ruimte van Stadsboerderij Osdorp aan de Botteskerksingel 30B, 1069 XT Amsterdam, een groene oase in Nieuw West.

Op internet te bezoeken: https://stadsboerderijosdorp.nl.

Met Openbaar Vervoer te bereiken met tramlijn 17, uitstap halte Baden Powellweg (Tussen Meer), hierna 5 minuten lopen (300 meter).

Vanaf half twee bent u van harte welkom voor een kopje koffie of thee met iets lekkers.

De jaarvergadering begint om 14.00 uur, na de jaarvergadering van ongeveer drie kwartier, geeft Ralph Stuyver een lezing over de vergroening in
Amsterdam. Daarna kunnen we bij mooi weer een hapje en drankje nuttigen in de tuin.

Er valt veel te zien, er is onder andere een moestuin, een speel gelegenheid voor kinderen, een stal en dierenweide, een buitenbar etc.

Agenda:

  • Welkom en opening vergadering
  • Voorstellen nieuwe bestuursleden
  • Sociaal jaarverslag over 2020
  • Financiële verantwoording over 2020
  • Begroting en plannen voor 2021
  • Verslag van de kascontrole commissie
  • Benoeming van de kascontrole commissie 2021
  • Afscheid bestuursleden Jettie van der Elsken en Désirée Biermans
  • Rondvraag en sluiting

De agenda en de vergaderstukken zullen op de vergadering worden uitgereikt. Wilt u deze stukken eerder ontvangen, dan kunt u deze aanvragen bij de penningmeester bij voorkeur per e-mail: joke(at)michelsl.nl

Namens het bestuur,

Joke Michels, penningmeester

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Lezing door Ralph Stuyver in onze jaarvergadering

Ralph Stuyver van Bureau Binnentuinen geeft een inspirerende lezing over recente groene en klimaatbestendige projecten in Amsterdam. Na een korte introductie komen vier projecten aan bod: Open Tuinen West, Groene parkeervakken, Tegels eruit, groen erin! en Negen voorbeeldontwerpen. Met mooie voorbeelden hoe tuinen in de stad groener, klimaatbestendiger en biodivers kunnen worden ingericht. Er is voldoende ruimte voor vragen en verdieping.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Voorstellen van nieuwe bestuursleden

Corrie Rikkers 

In het najaar van 2019 heb ik mij gemeld bij het bestuur om te helpen de afdeling Amsterdam nieuw leven in te blazen. Het oude bestuur wilde na zoveel jaren intensief de afdeling Amsterdam geleid te hebben afscheid nemen of meer op de achtergrond werkzaam zijn. In overleg met het bestuur ben ik interim voorzitter geworden, want door corona kon ik niet als voorzitter gekozen worden. Graag zou ik het woordje interim schrappen en een tijdje voluit voorzitter zijn. Sommigen van u heb ik tijdens deze interim tijd al ontmoet, anderen kennen alleen mijn naam: Corrie Rikkers.  Ik ben 73 jaar, volgend jaar 20 jaar getrouwd met Tineke, moeder/oma van 2 zonen en 4 kleinkinderen. Sinds 2008 lid van Groei en Bloei, waar ik vooral bloemschikcursussen heb gevolgd in de Groenschool in Oost. De vele excursies die Jettie en Joke organiseerden konden ook op mijn deelname rekenen. Bij de HOVO heb ik cursussen gevolgd over de geschiedenis van botanici. Vele jaren heb ik een volkstuin gehad in Diemen. Nu bezit ik een tuin rond mijn zomerhuis aan de kust. In mijn werkzaam leven als theoloog was ik verbnden aan de Amsterdamse diaconie van de Protestantse Kerk Nederland. Uit hoofde van mijn functie was ik voorzitter van de Raad van Kerken, betrokken bij de Bijlmer vliegramp en mede oprichter van het inloophuis de Bijlmer Duif. In mijn werk heb ik geleerd leiding te geven en vrijwilligers aan te sturen. Deze kennis wil ik gebruiken voor de afdeling Amsterdam.

 

Rania Siona

Jaren geleden, in 2011, ben ik naar Nederland gekomen, na mijn opleiding als landschapsontwerper (Griekenland 2009) en landschapsbeheerder (Engeland 2011) afgerond met de specialisatie over het beheer van groene daken en openbare ruimtes.  Vanaf september 2015 ben ik betrokken in verschillende stadsdelen in Amsterdam aan kleine of grote projecten en initiatieven in private domein of openbare ruimtes. Tijdens deze periode had ik de mogelijkheid om samen met ambtenaren en projectteams te werken en mijzelf bekend te maken met de groen wetgeving van Nederland. Naast dat vind ik het geweldig om met bewoners en lokale groene initiatieven te werken. Voor de laatste drie jaar ben ik onderdeel van het team dat de Open Tuinen West georganiseerd. Tegels eruit groen erin, is ook een project sinds 2018 voor verschillende stadsdelen waarbij ik betrokken ben om groene maatregelen te ontwikkelen om tuinen en kleine straten zoveel mogelijk te vergroenen, onttegelen en klimaatbestendiger te maken. Voor dit project werk ik als groen /boom expert en ontwerper. Mijn  onderzoek over dit project gaat over de bestaande situatie van de tuin en hoe deze verder ontwikkeld kan worden. Mijn eerste ontwerp in openbare ruimte, groen realisatie en begeleiding was voor het Erasmuspark, Amsterdam (augustus 2019).  Hier is een bijentuin gerealiseerd, die nu voor het tweede jaar met duizenden vaste en inheemse planten uitbundig bloeit en groeit. Het ontwerp toont de tuin, met verschillende ecologische thema's zoals regenwaterbeheer, biodiversiteit, stedelijke natuur, gerecyclede en duurzame materialen en verschillende vaste planten voor bestuivers. September 2020, ben ik gevraagd door Corrie Rikkers,  interim voorzitter van Groei en Bloei om kennis te maken met het bestuur. Mijn voornaamste zorg is om de afdeling nieuw leven in te blazen en ook om het onderhoud van de website onder mijn supervisie te nemen. Met mijn groene achtergrond en mijn groene netwerk in en rond de stad hoop ik meer interesse te wekken voor de afdeling Amsterdam. Dit jaar, november word ik voor het eerst moeder van een jongen. Mijn partner George en ik hebben super veel zin erin en kijken er naar uit!

 

Lilian Roos

Dag, mijn naam is Lilian Roos, 40 jaar, en sinds april 2020 ben ik tuinder van een verblijfstuin op Tuinpark De Bongerd. Een eigen volkstuin was mijn gedachten voor als ik na jaren, en zeker ná mijn 40e, wachten ook een tuin zou krijgen. Het ging echter veel vlugger dan gedacht!Wel een volkstuin en niet veel kaas gegeten van tuinieren. Daarom heb ik me geabonneerd op Groei&Bloei, zodat ik van elke maand de groene weetjes kan meekrijgen. Zowel mijn tuin als het tijdschrift waren een uitkomst voor tijdens de lockdown. Met het lezen las ik dat de afdeling Amsterdam nog mensen zochten voor het afdelingsbestuur. Zo is er uitgekomen dat ik per september de nieuwe penningmeester word. Een functie die mij niet onbekend is. Eerder ben ik penningmeester geweest bij Arminius, de jongerengemeente van de Remonstrantse kerk. En sinds juni jl. ben ik ook penningmeester van de Remonstrantse gemeente en diaconie in Amsterdam. Daarnaast werk ik voltijds als consultant op de financiële zorgadministratie van diverse zorginstellingen (Zvw, Wmo, Wlz). Bij Groei&Bloei hoop ik meer te leren van en over het (Amsterdamse) groen en vervul ik dus tevens de bestuursfunctie van penningmeester.